UNESCO Associated Schools

Εγγραφές 2023-2024

Διαβάστε περισσότερα για τις Εγγραφές του Σχολικού Έτους 2023-2024 εδώ.

Υποτροφίες 2023-2024

Διαβάστε περισσότερα για τις Υποτροφίες του Σχολικού Έτους 2023-2024 εδώ.

GDPR

Πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων | Για περισσότερα πατήστε εδώ.

Στοιχεία σχολείου

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΔΕΛΑΣΑΛ"

ΠΕΥΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
T.Θ.06–57010
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ
ΤΗΛ. 2310 633 333
FAX. 2310 675 021

elementary@delasalle.gr

Που θα μας βρείτε

Η εφημερίδα μας

Καριέρα στο «ΔΕΛΑΣΑΛ»

Ημερολόγιο

Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2010

COMENIUS - Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων ανά Μήνα

 

Ημερομηνία έναρξης

 

 

             Activity description

 

Περιγραφή δραστηριότητας

September 2010

 

Meeting of staff teachers to inform about the project and to Integrate the topics to the annual curricula.

 

Συνεδρίαση του εκπαιδευτικού προσωπικού για να ενημερωθούν σχετικα με το έργο (project), καθώς και για την ενσωμάτωση των θεμάτων του στην ετήσια διδακτέα ύλη.

October 2010

Launching a Web-site: All declarations will be announced, information will be shared, products will be displayed (Coordinator will launch it)

Preparing questionnaires: Participated schools will prepare a survey together for questioning the awareness of the reason and results of deforestation in partner countries

Δημιουργία ιστότοπου: Θα ανακοινωθούν όλες οι δηλώσεις και οι πληροφορίες και θα γίνει επίδειξη των προϊόντων (θα το δημιουργήσει ο συντονιστής)

Προετοιμασία ερωτηματολογίων: τα σχολεία που συμμετέχουν θα προετοιμάσουν από κοινού μία έρευνα που θα εξετάζει την επίγνωση των αιτιών και των συνεπειών της εκχέρσωσης στις χώρες που συνεργάζονται.

November 2010

 

Circulating the questionnaires in each country

Comparing and contrast in the results

Announcement of the results on the website

 

Διακίνηση των ερωτηματολογίων σε κάθε χώρα.

Σύγκριση των αποτελεσμάτων.

Ανάρτηση των αποτελεσμάτων στον ιστότοπο.

December

2010

Slogan and logo contest will be held about the necessity of forests.

Stickers and brochures involving slogans and logos will be distributed in a public area.

Θα διεξαχθεί διαγωνισμός συνθημάτων και σημάτων που θα αφορούν την ανάγκη για τη διατήρηση και προστασία των δασών.

Θα μοιραστούν σε δημόσιο χώρο αυτοκόλλητα και φυλλάδια με τα συνθήματα και τα σήματα.

January 2011

 

Searching about deforestation and the importance of forests; interviews, library search or internet will be used to obtain necessary knowledge if there are any beliefs, traditions, legends or myths. The results will be shared on the website.

 

Έρευνα για την εκχέρσωση και την σημασία των δασών – θα χρησιμοποιηθούν συνεντεύξεις, έρευνες σε βιβλιοθήκες, και το διαδίκτυο για τη συλλογή πληροφοριών για το αν υπάρχουν τυχόν πιστεύω, παραδόσεις, θρύλοι ή μύθοι. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στον ιστότοπο.

March 2011

Competitions on poems and pictures about forests will be held and the winners will be declared both on the website and local media on the date of ‘’World Forest Day’’ (21st March)

Θα διεξαχθούν διαγωνισμοί ποίησης και έργων ζωγραφικής με θέμα τα δάση. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο και στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης την Παγκόσμια Ημέρα Δασών (21 Μαρτίου)

April 2011

 

Trips to the forested and deforested areas will be organised, ecological system and benefits of forests will be explained to the pupils. Recognising the differences and similarities between educational systems typical of our partners' countries.

 

Θα οργανωθούν εκδρομές σε δασικές και εκχερσωμένες περιοχές, θα αναλυθεί στους μαθητές το οικολογικό σύστημα και τα οφέλη των δασών. Θα διεξαχθεί σύγκριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είναι χαρακτηριστικά για τις χώρες που συνεργάζονται.

May

2011

Expert Lectures: To give the academical knowledge about environmental problems, the importance of forests and what we will be faced if deforestation continues at this rate.

Εξειδικευμένες ομιλίες: στόχος τους είναι να προσφέρουν την ακαδημαϊκή γνώση για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, για την σημασία των δασών και για να αφυπνίσουν τους νέους για τις συνέπειες που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αν συνεχίσει η εκχέρσωση μ’αυτό το ρυθμό.

June 2011

 

Competitions on compositions and pictures about forests will be held and the winners will be declared both on the website and local media on the date of ‘’World Environment Day’’ (5th June)

 

Θα διεξαχθούν διαγωνισμοί εκθέσεων και έργων τέχνης με θέμα τα δάση και οι νικητές θα ανακοινωθούν τόσο στον ιστότοπο όσο και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης την «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος» (5 Ιουνίου)

October 2011

Recycling containers will be put around the schoolyard in each school yard.

Presentation of the previous year’s activities will be shown to the parents, school staff and pupils at our school and to the schools in the local community.

Κάδοι ανακύκλωσης θα τοποθετηθούν στις αυλές όλων των σχολείων.

Προβολή παρουσίασης των δραστηριοτήτων της προηγούμενης χρονιάς, σε γονείς, εκπαιδευτικό προσωπικό και μαθητές του σχολείου μας και των σχολείων της τοπικής κοινότητας.

November 2011

 

Graphics that shows deforestation in 10 years for each country will be plotted,

Graphics that shows forest fires in 10 years for each country will be plotted

Results will be shared on the website

All graphics will put on the notice boards.

 

Γραφικός σχεδιασμός εκχέρσωσης των τελευταίων 10 ετών για κάθε χώρα.

Γραφικός σχεδιασμός δασικών πυρκαγιών των τελευταίων 10 ετών για κάθε χώρα.

Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στον ιστότοπο.

Όλοι οι γραφικοί σχεδιασμοί θα αναρτηθούν σε πίνακες ανακοινώσεων.

December 2011

Posters will be prepared and hung on visible boards

Preparing picture dictionaries involving interesting photos, children's pictures and works and vocabularies connected with environment in all partners' languages.

Θα κατασκευαστούν αφίσες και θα αναρτηθούν σε μεγάλους πίνακες.

Θα δημιουργηθούν εικονογραφημένα λεξικά με ενδιαφέρουσες φωτογραφίες, με ζωγραφιές παιδιών και με έργα τέχνης και λεξικογραφίες που σχετίζονται με το περιβάλλον. Όλα αυτά θα παρουσιαστούν σε όλες τις γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν.

January 2012

 

Culture trees that involve information about the partner countries will be designed using waste materials.

 

Θα κατασκευαστούν τοπικά δέντρα με διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά. Οι κατασκευές αυτές θα φέρουν πληροφορίες για τις χώρες που συνεργάζονται.

February 2012

Opening a stand in a public area to give information about our project.

Posters and culture trees will be shown to pay attention to the project.

Δημιουργία ενός δημόσιου περιπτέρου, το οποίο θα παρέχει πληροφορίες για το project μας. Θα αναρτηθούν αφίσες με τοπικά δέντρα για να τραβήξουν την προσοχή του κοινού στο project.

March 2012

 

Planting Festival: To give each pupil the opportunity to have planted a tree and observe.

 

Γιορτή φύτευσης: για να δοθεί η ευκαιρία σε κάθε μαθητή να φυτεύει ένα δέντρο και να το παρατηρεί.

April 2012

Exchanging CDs including photos, pictures , videos of the activities up to then

Ανταλλαγή Cd με φωτογραφίες, εικόνες και βίντεο των δραστηριοτήτων μέχρι τότε.

May 2012

 

Final exhibition with gathered materials, the photos will be displayed on the website.

Camping in a forest will be organised to feel the spirit of forests

 

Τελική έκθεση με υλικό που συλλέχθηκε, οι φωτογραφίες θα αναρτηθούν στον ιστότοπο.

Διοργάνωση διαμονής και κατασκήνωσης σε δάσος για να βιώσουμε το πνεύμα των δασών.

June 2012

Final declaration about the project’s outcomes on the website

Τελική ανάρτηση των αποτελεσμάτων του project στον ιστότοπο.

Διαγωνισμός Αγγλικών '24

10ος Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στα Αγγλικά για την Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού


- Διαβάστε περισσότερα


- Παράταση Υποβολής Εργασιών

11ος Διαγωνισμός Ορθογραφίας

«Γυρίζω την Ελλάδα με ένα γράμμα»

- Διαβάστε περισσότερα

«Καγκουρό» 2024


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΗΜΑ ΓΛΩΣΣΩΝ


Το ξενόγλωσσο τμήμα του Κολεγίου μας βραβεύτηκε με το
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΗΜΑ ΓΛΩΣΣΩΝ
2005 και 2007

ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ SID 2023