UNESCO Associated Schools

Εγγραφές 2024-2025

Διαβάστε περισσότερα για τις Εγγραφές του Σχολικού Έτους 2024-2025 εδώ.

Υποτροφίες 2023-2024

Διαβάστε περισσότερα για τις Υποτροφίες του Σχολικού Έτους 2023-2024 εδώ.

GDPR

Πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων | Για περισσότερα πατήστε εδώ.

Στοιχεία σχολείου

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΔΕΛΑΣΑΛ"

ΠΕΥΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
T.Θ.06–57010
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ
ΤΗΛ. 2310 633 333
FAX. 2310 675 021

elementary@delasalle.gr

Που θα μας βρείτε

Η εφημερίδα μας

Καριέρα στο «ΔΕΛΑΣΑΛ»

Ημερολόγιο

Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2010

Happy Halloween "De La Salle" !!!

  happy_halloween_4image

 

Από τους Κέλτες της Ιρλανδίας που πρώτοι γιόρτασαν την ημέρα των Αγίων Πάντων με παγανιστικές τελετές, και τα παιδάκια στις ΗΠΑ που ντύνονται φαντασματάκια και μαγισσούλες και γυρνούν στη γειτονιά ζητώντας γλυκά και καραμέλες, ταξίδεψε ο θεσμός του Halloween μέχρι την Ελλάδα και επισκέφθηκε το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ».

Η κ. Dimitriades, μεταμφιεσμένη σε μάγισσα και η κ. Tortora, μέσα σε κοστούμι κολοκύθας τριγύρισαν στις τάξεις των μικρών μας μαθητών, χόρεψαν, τραγούδησαν, έπαιξαν παιχνίδια και μοίρασαν γλυκά.

 

 

            “Trick or treat, give me something sweet to eat…..!!!”

tinkerbell_happy_halloween-11387

COMENIUS - Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων ανά Μήνα

 

Ημερομηνία έναρξης

 

 

             Activity description

 

Περιγραφή δραστηριότητας

September 2010

 

Meeting of staff teachers to inform about the project and to Integrate the topics to the annual curricula.

 

Συνεδρίαση του εκπαιδευτικού προσωπικού για να ενημερωθούν σχετικα με το έργο (project), καθώς και για την ενσωμάτωση των θεμάτων του στην ετήσια διδακτέα ύλη.

October 2010

Launching a Web-site: All declarations will be announced, information will be shared, products will be displayed (Coordinator will launch it)

Preparing questionnaires: Participated schools will prepare a survey together for questioning the awareness of the reason and results of deforestation in partner countries

Δημιουργία ιστότοπου: Θα ανακοινωθούν όλες οι δηλώσεις και οι πληροφορίες και θα γίνει επίδειξη των προϊόντων (θα το δημιουργήσει ο συντονιστής)

Προετοιμασία ερωτηματολογίων: τα σχολεία που συμμετέχουν θα προετοιμάσουν από κοινού μία έρευνα που θα εξετάζει την επίγνωση των αιτιών και των συνεπειών της εκχέρσωσης στις χώρες που συνεργάζονται.

November 2010

 

Circulating the questionnaires in each country

Comparing and contrast in the results

Announcement of the results on the website

 

Διακίνηση των ερωτηματολογίων σε κάθε χώρα.

Σύγκριση των αποτελεσμάτων.

Ανάρτηση των αποτελεσμάτων στον ιστότοπο.

December

2010

Slogan and logo contest will be held about the necessity of forests.

Stickers and brochures involving slogans and logos will be distributed in a public area.

Θα διεξαχθεί διαγωνισμός συνθημάτων και σημάτων που θα αφορούν την ανάγκη για τη διατήρηση και προστασία των δασών.

Θα μοιραστούν σε δημόσιο χώρο αυτοκόλλητα και φυλλάδια με τα συνθήματα και τα σήματα.

January 2011

 

Searching about deforestation and the importance of forests; interviews, library search or internet will be used to obtain necessary knowledge if there are any beliefs, traditions, legends or myths. The results will be shared on the website.

 

Έρευνα για την εκχέρσωση και την σημασία των δασών – θα χρησιμοποιηθούν συνεντεύξεις, έρευνες σε βιβλιοθήκες, και το διαδίκτυο για τη συλλογή πληροφοριών για το αν υπάρχουν τυχόν πιστεύω, παραδόσεις, θρύλοι ή μύθοι. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στον ιστότοπο.

March 2011

Competitions on poems and pictures about forests will be held and the winners will be declared both on the website and local media on the date of ‘’World Forest Day’’ (21st March)

Θα διεξαχθούν διαγωνισμοί ποίησης και έργων ζωγραφικής με θέμα τα δάση. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο και στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης την Παγκόσμια Ημέρα Δασών (21 Μαρτίου)

April 2011

 

Trips to the forested and deforested areas will be organised, ecological system and benefits of forests will be explained to the pupils. Recognising the differences and similarities between educational systems typical of our partners' countries.

 

Θα οργανωθούν εκδρομές σε δασικές και εκχερσωμένες περιοχές, θα αναλυθεί στους μαθητές το οικολογικό σύστημα και τα οφέλη των δασών. Θα διεξαχθεί σύγκριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είναι χαρακτηριστικά για τις χώρες που συνεργάζονται.

May

2011

Expert Lectures: To give the academical knowledge about environmental problems, the importance of forests and what we will be faced if deforestation continues at this rate.

Εξειδικευμένες ομιλίες: στόχος τους είναι να προσφέρουν την ακαδημαϊκή γνώση για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, για την σημασία των δασών και για να αφυπνίσουν τους νέους για τις συνέπειες που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αν συνεχίσει η εκχέρσωση μ’αυτό το ρυθμό.

June 2011

 

Competitions on compositions and pictures about forests will be held and the winners will be declared both on the website and local media on the date of ‘’World Environment Day’’ (5th June)

 

Θα διεξαχθούν διαγωνισμοί εκθέσεων και έργων τέχνης με θέμα τα δάση και οι νικητές θα ανακοινωθούν τόσο στον ιστότοπο όσο και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης την «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος» (5 Ιουνίου)

October 2011

Recycling containers will be put around the schoolyard in each school yard.

Presentation of the previous year’s activities will be shown to the parents, school staff and pupils at our school and to the schools in the local community.

Κάδοι ανακύκλωσης θα τοποθετηθούν στις αυλές όλων των σχολείων.

Προβολή παρουσίασης των δραστηριοτήτων της προηγούμενης χρονιάς, σε γονείς, εκπαιδευτικό προσωπικό και μαθητές του σχολείου μας και των σχολείων της τοπικής κοινότητας.

November 2011

 

Graphics that shows deforestation in 10 years for each country will be plotted,

Graphics that shows forest fires in 10 years for each country will be plotted

Results will be shared on the website

All graphics will put on the notice boards.

 

Γραφικός σχεδιασμός εκχέρσωσης των τελευταίων 10 ετών για κάθε χώρα.

Γραφικός σχεδιασμός δασικών πυρκαγιών των τελευταίων 10 ετών για κάθε χώρα.

Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στον ιστότοπο.

Όλοι οι γραφικοί σχεδιασμοί θα αναρτηθούν σε πίνακες ανακοινώσεων.

December 2011

Posters will be prepared and hung on visible boards

Preparing picture dictionaries involving interesting photos, children's pictures and works and vocabularies connected with environment in all partners' languages.

Θα κατασκευαστούν αφίσες και θα αναρτηθούν σε μεγάλους πίνακες.

Θα δημιουργηθούν εικονογραφημένα λεξικά με ενδιαφέρουσες φωτογραφίες, με ζωγραφιές παιδιών και με έργα τέχνης και λεξικογραφίες που σχετίζονται με το περιβάλλον. Όλα αυτά θα παρουσιαστούν σε όλες τις γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν.

January 2012

 

Culture trees that involve information about the partner countries will be designed using waste materials.

 

Θα κατασκευαστούν τοπικά δέντρα με διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά. Οι κατασκευές αυτές θα φέρουν πληροφορίες για τις χώρες που συνεργάζονται.

February 2012

Opening a stand in a public area to give information about our project.

Posters and culture trees will be shown to pay attention to the project.

Δημιουργία ενός δημόσιου περιπτέρου, το οποίο θα παρέχει πληροφορίες για το project μας. Θα αναρτηθούν αφίσες με τοπικά δέντρα για να τραβήξουν την προσοχή του κοινού στο project.

March 2012

 

Planting Festival: To give each pupil the opportunity to have planted a tree and observe.

 

Γιορτή φύτευσης: για να δοθεί η ευκαιρία σε κάθε μαθητή να φυτεύει ένα δέντρο και να το παρατηρεί.

April 2012

Exchanging CDs including photos, pictures , videos of the activities up to then

Ανταλλαγή Cd με φωτογραφίες, εικόνες και βίντεο των δραστηριοτήτων μέχρι τότε.

May 2012

 

Final exhibition with gathered materials, the photos will be displayed on the website.

Camping in a forest will be organised to feel the spirit of forests

 

Τελική έκθεση με υλικό που συλλέχθηκε, οι φωτογραφίες θα αναρτηθούν στον ιστότοπο.

Διοργάνωση διαμονής και κατασκήνωσης σε δάσος για να βιώσουμε το πνεύμα των δασών.

June 2012

Final declaration about the project’s outcomes on the website

Τελική ανάρτηση των αποτελεσμάτων του project στον ιστότοπο.

Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010

Με επιτυχία στέφθηκε η διοργάνωση του 15ου Λασαλιανού Συνεδρίου

15o Λασαλιανό Συνέδριο

Με τεράστια επιτυχία στέφθηκε η διοργάνωση του 15ου Λασαλιανού Συνεδρίου με θέμα: «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Πληροφορίας στην Εκπαίδευση», το οποίο διεξήχθη στις 29 και 30 Οκτωβρίου 2010,  στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου «ΔΕΛΑΣΑΛ» στον Άλιμο.

29102010209 29102010210

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σε όσους κόπιασαν για την εξαιρετική αυτή διοργάνωση. Πιο συγκεκριμένα θέλαμε να ευχαριστήσουμε:

 1. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής: 

  Fr. Μάριο Καπέλλα (Πρόεδρος)

  Γενικό Διευθυντή Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου "Άγιος Γεώργιος", Σύρου

  Αντώνη Ρηγούτσο (Μέλος)

  Γενικό Διευθυντή Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου "ΔΕΛΑΣΑΛ", Αλίμου

  Ελεονώρα Βαρθαλίτου (Μέλος)

  Καθηγήτρια Αγγλικών, Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου "Άγιος Γεώργιος", Σύρου

  Τάσο Α. Μπάρμπα (Μέλος και Συντονιστής)

  Δάσκαλος Ελληνογαλλικού Κολεγίου "ΔΕΛΑΣΑΛ", Θεσσαλονίκης

  29102010214 29102010221

 2. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής:

  Αλέκο Γεωργόπουλο

  Καθηγητή, Τμήματος Νηπιαγωγών (ΤΕΠΕΑ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  Μπάμπη Καραγιαννίδη

  Αναπληρωτή Καθηγητή Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

  Στέφανο Παρασκευόπουλο

  Καθηγητή Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

  Γρηγόρη Πασχαλίδη

  Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  Χριστίνα Σολομωνίδου

  Καθηγήτρια, Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

  Μένη Τσιτουρίδου

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήματος Νηπιαγωγών (ΤΕΠΕΑ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  Γιάννη Δεληγιάννη

  Λέκτορα, Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

  29102010223 29102010226

 3. Τους Επιμορφωτές του Συνεδρίου:

  Γιάννη Δεληγιάννη

  Λέκτορα, Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

  Δημήτρη Καρακώστα

  Καθηγητής Πληροφορικής και Υποδ/ντής του 1ου Γυμνασίου Π. Φαλήρου

  Ιωάννα Κομνηνού

  Καθ. Θεολογίας-Φιλολογίας, καθηγήτρια Διορθόδοξου Κέντρου Εκκλησίς της Ελλάδος, μέλος της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα.

  Γιάννη Λεύκο

  Δάσκαλο-Φυσικό, Διδάκτορα Φυσικών Επιστημών & των Νέων Τεχνολογιών

  Γιώργο Μεταξιώτη

  Απόφοιτο Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου και υποψήφιου διδάκτορα στο τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ

  Ειρήνη Πατεράκη

  Απόφοιτο Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου στην Εκπαίδευση στο Goldsmiths College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και μέλος της Εθνικής Υποστήριξης της δράσης eTwinning στην Ελλάδα.

  Πέτρος Προβελλέγιος

  Δάσκαλο Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου, κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Σχολικών Μονάδων» του Πανεπιστημιου Αιγαίου, με ειδίκευση στη «Διαχείριση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», πιστοποιημένο επιμορφωτή Β΄ Επιπέδου στην Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη και μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση «e-Δίκτυο».

  Νίκος Τζιμόπουλος

  Εκπαιδευτικό Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, πτυχιούχο Φυσικό Msc. Ανοιχτού Πανεπιστημίου με θέμα «Σπουδές στην Εκπαίδευση», υπεύθυνου του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στο νομό Κυκλάδων.


 4. Τα μέλη της Γραμματείας:
  Πέτρο Ρηγούτσο (Δημοτικό Σχολείο "ΔΕΛΑΣΑΛ", Άλιμος)
  Δήμητρα Δαλεζίου (Δημοτικό Σχολείο "ΔΕΛΑΣΑΛ", Άλιμος)
  Ευτυχία Οικονόμου (Δημοτικό Σχολείο "ΔΕΛΑΣΑΛ", Άλιμος)

  Βάνα Βενιάδου
  (Ελληνογαλλικό Κολλέγιο "ΔΕΛΑΣΑΛ", Θεσσαλονίκη)
  Έλενα Ζαφειριάδου (Ελληνογαλλικό Κολλέγιο "ΔΕΛΑΣΑΛ", Θεσσαλονίκη)
  Μαργαρίτα Δεναξά (Δημοτικό Σχολείο "Άγιος Γεώργιος" Σύρος)

  Νικολέττα Βουτσίνου
  (Δημοτικό Σχολείο "Άγιος Γεώργιος" Σύρος)

29102010208

Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Δημοτικό Σχολείο “ΔΕΛΑΣΑΛ” του Αλίμου για την υπέροχη φιλοξενία του και τον πίνακα δώρο που προσέφερε σε όλα τα συμμετέχοντα Λασαλιανά σχολεία, καθώς και όλους τους συνέδρους για την δυναμική παρουσία τους.

Ραντεβού στο 16ο Λασαλιανό Συνέδριο!!!

Τελετή απονομής 2ου Πανελλήνιου μαθητικού διαδικτυακού διαγωνισμού ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου του Συνεδριακού Πολυχώρου ΑΠΟΛΛΩΝ, της Νομαρχίας Πειραιά στο πλαίσιο του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ “Το μέλλον της μάθησης”, παρουσία δεκάδων διαγωνιζόμενων μαθητών και των εκπαιδευτικών τους. Τόσο τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής, όσο και οι διαγωνιζόμενοι που παρευρέθηκαν στην τελετή της απονομής, την χαρακτήρισαν ως μια γιορτή δημιουργικότητας, μια γιορτή παιδείας που συναντά τα πνευματικά δώρα της πληροφορικής.

image 

 image

Το σχολείο μας εκπροσώπησε η συντονίστρια της ομάδας κ. Νάστου Αριστέα και ο μαθητής Νίκος Στεργιόπουλος, οι οποίοι παρέλαβαν, τόσο το βραβείο του σχολείου, όσο και τους επαίνους των διαγωνιζομένων μαθητών.

Στα 34 βραβευμένα σχολεία (πρώτα και δεύτερα βραβεία στις 10 θεματικές κατηγορίες του διαγωνισμού) θα αποσταλεί ταχυδρομικά από ένας εκτυπωτής σαν δώρο, προσφορά του δικτύου Καταστημάτων Γερμανός.

Πολλές ευχαριστίες, σε όλους όσους συνέβαλαν στη επιτυχή ολοκλήρωση του διαγωνισμού, διαγωνιζόμενους, εθελοντές κριτές, μέλη της οργανωτικής επιτροπής, δωροθέτες!

Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2010

Εορτασμός της εθνικής γιορτής 28ης Οκτωβρίου από την Δ' τάξη

 

DSD_1944(2) DSD_1778(2)

Η Δ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου είχε τη χαρά να παρουσιάσει στις 27 Οκτωβρίου την εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. Οι μαθητές με πολλή αγάπη και κόπο δημιούργησαν μια γιορτή με θεατρικά, ποιήματα και τραγούδια που συγκίνησαν όλους τους θεατές.

Στο τέλος της γιορτής όλοι έφυγαν με μια καρδιά γεμάτη χαρά και ελπίδα!

 

   
Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010

Πρόγραμμα Δημοτικού Σχολείου: 25 Οκτωβρίου έως 29 Οκτωβρίου 2010

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Tο πρόγραμμα του Δημοτικού μας Σχολείου για το χρονικό διάστημα από 25 Οκτωβρίου έως 29 Οκτωβρίου 2010 θα έχει ως εξής:

 

 • Δευτέρα, 25-10-2010 το σχολείο ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.

Στις 09:00΄– 10:00΄θα πραγματοποιηθεί εκκλησιασμός στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Ρετζίκι.

 

 • Τρίτη, 26-10-2010 το σχολείο θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΟ.

Αργία Αγίου Δημητρίου.

 

 • Τετάρτη, 27-10-2010 το σχολείο θα λειτουργήσει 08:30΄πμ - 11:00΄πμ.

Στις 09:00΄θα πραγματοποιηθεί η μαθητική γιορτή για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 από την Δ΄τάξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

- Θα πραγματοποιηθεί 1 ΜΟΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ στις 11:00΄.

- Φύλαξη ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί μετά τις 11:00΄.

 

 • Πέμπτη, 28-10-2010 το σχολείο θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΟ.

Αργία 28ης Οκτωβρίου. Η Ε΄και η ΣΤ΄τάξη του Σχολείου μας θα συμμετάσχουν στην παρέλαση του Δήμου Πεύκων στις 11:30΄π.μ.

 

 • Παρασκευή, 29-10-2010 το σχολείο θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΟ.

Το Διδακτικό προσωπικό του Κολεγίου θα συμμετάσχει στο 15ο Λασαλιανό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στο Κολέγιο ΔΕΛΑΣΑΛ του Αλίμου (Αθήνα).

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

                                                                                                         Με εκτίμηση

                                                                                          Από τη Διεύθυνση του Δημοτικού

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010

Επίσκεψη της Στ΄τάξης στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

clip_image002 clip_image002[6]

Οι μαθητές της Στ’ τάξης την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου επισκέφτηκαν το κέντρο ανακύκλωσης χαρτιού κα τη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ο.Τ.Α. στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης.

Στο κέντρο ανακύκλωσης χαρτιού τα παιδιά παρατήρησαν από κοντά τη διαδικασία της ανακύκλωσης, ενώ στη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παρακολούθησαν τη διαδικασία παραγωγής με οικολογικό τρόπο, δηλαδή της ενέργειας που δε μολύνει το περιβάλλον.

Η εκδρομή αυτή ήταν μια μοναδική εμπειρία, διότι έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές και στις μαθήτριες να γνωρίσουν τρόπους για την προστασία του περιβάλλοντος.

                                                                                                         Ηλιάνα Δημόκα

                                                                                                           μαθήτρια Στ’ 1

Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010

2o βραβείο στον 2ο Πανελλήνιο μαθητικό διαδικτυακό διαγωνισμό ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ. Θερμά συγχαρητήρια!!!

Το 2ο βραβείο κατέκτησε η ομάδα των μαθητών της περσινής Στ’ τάξης του Δημοτικού “Ι.Μ.ΔΕΛΑΣΑΛ” στον 2ο Πανελλήνιο μαθητικό διαδικτυακό διαγωνισμό ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ με θέμα: “Δημιουργήστε ψηφιακά, κατασκευάστε ένα website, γίνετε πρεσβευτές του τόπου σας”.

Η απονομή των βραβείων θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Σάββατο, περίπου στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου του Συνεδριακού Πολυχώρου ΑΠΟΛΛΩΝ, της Νομαρχίας Πειραιά.

image

 

Τα μέλη της ομάδας εργασίας αποτελούνται από τους μαθητές: Νίκο Στεργιόπουλο, Ελευθερία Μπρόζου, Μίλτο Γεωργίου, Βίκυ Ιακωβάκη, Ελευθερία Παπαϊωάννου, Μπακούτση Μαρία (νυν μαθητές του Γυμνασίου “ΔΕΛΑΣΑΛ”) και από  την συντονίστρια της ομάδας κ. Νάστου Αριστέα, καθηγήτρια Πληροφορικής.

Η εργασία των παιδιών διαγωνίστηκε στην κατηγορία “Περιβάλλον” και αφορά την παραγωγή βιολογικών προϊόντων με τη μέθοδο της υδροκαλλιέργειας. Η εργασία παρουσιάζει τη μεγάλη συνεισφορά των βιολογικών προϊόντων στη διατήρηση της καλής υγείας των ανθρώπων, ενώ εστιάζει και στη συνεισφορά της τεχνολογίας σε αυτό, μέσω της μεθόδου της υδροκαλλιέργειας. Η επίσκεψη στο Κτήμα «Μηντσιούδη» έφερε τα παιδιά κοντά με μια μέθοδο καλλιέργειας άγνωστη μέχρι τότε σε αυτά. Μια μέθοδο η οποία παντρεύει την τεχνολογία με τη παράδοση. Μέσα από τις σελίδες του ιστολογίου τους τα παιδιά επιδίωξαν να παρουσιάσουν την μέθοδο αυτή, τα ωφελήματα της, αλλά και να κινήσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών για τα βιολογικά προϊόντα, καθώς η υγιεινή διατροφή είναι υπόθεση όλων μας.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για μια ακόμη φορά αποδεικνύει ότι η συλλογική προσπάθεια, η ομαδικότητα και το πνεύμα συνεργασίας μπορούν να αποφέρουν θεαματικά αποτελέσματα.

Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά και σε όσους συμμετείχαν στο εγχείρημα αυτό! Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν επίσης στις κυρίες Μελισσαρίδου Στέλλα και Βενιάδου Βάνα, για την πολύτιμη συνεισφορά τους, καθώς επίσης και στον κ. Μηντσιούδη, ιδιοκτήτη του “Κτήματος  Μηντσιούδη” στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, για την φιλοξενία του και την παροχή του απαραίτητου για την εργασία υλικού.

Μέσω του παρακάτω συνδέσμου μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα, η οποία έφερε το 2ο βραβείο στο Δημοτικό μας σχολείο:

                               http://dimotikodel-diagonismos2010.blogspot.com/

image

Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010

Επίσκεψη στα μνημεία της πόλης!!!

image image

Την Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου, η Γ’ τάξη επισκέφτηκε τα μνημεία της πόλης μας. Η βόλτα τους ξεκίνησε νωρίς το πρωί, ενώ δεν αρκέστηκαν μόνο σε περιπάτους. Ανέβηκαν σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ για να χαζέψουν με την άνεση τους, τα όμορφα αξιοθέατα της πόλης. Μάλιστα για πολλά από τα παιδιά ήταν μοναδική η εμπειρία, καθώς ήταν η πρώτη τους φορά που χρησιμοποιούσαν την αστική συγκοινωνία!

Από όσα μας είπαν, όταν επέστρεψαν στο σχολείο, δύο πράγματα θα τους μείνουν αξέχαστα. Οι πολύτιμες ιστορικές γνώσεις που απόκτησαν και η πρώτη τους γνωριμία με μια διαφορετική και πιο όμορφη πλευρά της πόλης μας!

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2010

Στο "ΔΕΛΑΣΑΛ" αγαπάμε και φροντίζουμε τα δοντάκια μας!!!

«Αν όλα τα παιδιά της γης βουρτσίζανε τα δόντια
πρωί, μεσημέρι, βράδυ και διώχναν τις βρωμιές
τα δόντια τους θα ήτανε ακόμα πιο ωραία
και όμορφα χαμόγελα θα μοίραζαν παντού.


Αν όλα τα παιδιά της γης το λέγαν στους μεγάλους
να πλένουν τα δοντάκια τους για να 'ναι καθαρά
τα δόντια τους θα ήτανε ακόμα πιο ωραία
και τα χαμόγελά τους θα ήταν πιο πολλά».
clip_image002
H καλή στοματική υγεία εξαρτάται από την καθημερινή φροντίδα σε μικρή ηλικία και την περιοδική επίσκεψη στον οδοντίατρο. Οσο νωρίτερα το παιδί ξεκινήσει τη σωστή φροντίδα των δοντιών του τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει να συμμετέχει σε μια γενιά χωρίς τερηδόνα, αλλά και να κρατήσει τα δόντια του για όλη του τη ζωή.
Γι’αυτό και εμείς στο «ΔΕΛΑΣΑΛ», όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, καλέσαμε στις 12 Οκτωβρίου την κ. Χατζησταύρου και τον κ. Ανδρεάδη, τους αγαπημένους μας οδοντιάτρους, να μιλήσουν στα παιδάκια της Α’, Β’ και Γ’ τάξης για τη σωστή στοματική υγιεινή, ενώ την επόμενη μέρα ακολούθησε οδοντιατρικός έλεγχος των μαθητών μας.
clip_image002[8] clip_image002[10]
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010

Ο καραγκιόζης στο Δημοτικό του "ΔΕΛΑΣΑΛ"

Θα φάμε, θα πιούμε…και νηστικοί θα κοιμηθούμε!!!

Στις 6 Οκτωβρίου 2010, η Α΄ και η Β΄ τάξη του Δημοτικού “ΔΕΛΑΣΑΛ”παρακολούθησαν την παράσταση “Ο Καραγκιόζης γραμματικός” στην αίθουσα τελετών του κολεγίου μας. Η παράσταση ενθουσίασε τους μικρούς μας φίλους! Τα παιδιά γέλασαν με την ψυχή τους, απάντησαν σε ερωτήσεις του ήρωα και δεν δίστασαν ακόμη και να τον κοροϊδέψουν κάποιες στιγμές.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Παύλο Θωμόπουλο και την ομάδα του για το υπέροχο ταξίδι που μας προσέφερε! Σίγουρα, θα μας μείνει αξέχαστο!!!

 

clip_image002

clip_image002[6]
Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2010

Ο Καραγκιόζης στο Δημοτικό "ΔΕΛΑΣΑΛ"!

Θα φάμε, θα πιούμε…και νηστικοί θα κοιμηθούμε!!!

Και οι φθινοπωρινές εκδηλώσεις για τη Δ΄ τάξη συνεχίζονται…

Αυτή τη φορά υποδεχτήκαμε στο σχολείο μας τον κύριο Παύλο Θωμόπουλο και την ομάδα του. Αρχικά, ενημερωθήκαμε για τη μακραίωνη ιστορία του Θεάτρου Σκιών. Το ξέρατε ότι Θέατρο Σκιών μαρτυρείται ήδη στην Κίνα εδώ και 1000 χρόνια; Στη συνέχεια, μάθαμε για τις γνωστές μας φιγούρες του Βελη-Γκέκα, του Μπάρμπα-Γιώργη, του Χατζηαβάτη και βέβαια του Καραγκιόζη, του Μαυρομάτη. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παράσταση: « Οι αρραβώνες της Βεζυροπούλας ».

Ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε σύντομα Καραγκιόζη!

clip_image002
Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010

ΔΗΜΗΤΡΙΑ: Η "Narnia" και o "Κατά φαντασίαν ασθενής" στο θέατρο Άνετον!!!

 prosklisi2prosklisi5 

Οι δύο επιτυχημένες ξενόγλωσσες παραστάσεις του Δημοτικού μας σχολείου, "Narnia" και "Κατά φαντασίαν ασθενής", ανεβαίνουν ένα χρόνο μετά στο θέατρο "ΑΝΕΤΟΝ" στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ 2010.

Για άλλη μια φορά σας προσκαλούμε την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου και ώρα 7 μ.μ. στο θέατρο “ΑΝΕΤΟΝ”, να γίνεται συνοδοιπόροι μας σε δύο μαγευτικά ταξίδια με οδηγούς…τους περσινούς ταλαντούχους μαθητές της ΣΤ’ τάξης.

Θα είμαστε όλοι εκεί!!!

Διαγωνισμός Αγγλικών '24

10ος Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στα Αγγλικά για την Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού- Διαβάστε περισσότερα


- Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

11ος Διαγωνισμός Ορθογραφίας

«Γυρίζω την Ελλάδα με ένα γράμμα»

- Διαβάστε περισσότερα

«Καγκουρό» 2024


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΗΜΑ ΓΛΩΣΣΩΝ


Το ξενόγλωσσο τμήμα του Κολεγίου μας βραβεύτηκε με το
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΗΜΑ ΓΛΩΣΣΩΝ
2005 και 2007

ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ SID 2023