UNESCO Associated Schools

Εγγραφές 2024-2025

Διαβάστε περισσότερα για τις Εγγραφές του Σχολικού Έτους 2024-2025 εδώ.

Υποτροφίες 2023-2024

Διαβάστε περισσότερα για τις Υποτροφίες του Σχολικού Έτους 2023-2024 εδώ.

GDPR

Πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων | Για περισσότερα πατήστε εδώ.

Στοιχεία σχολείου

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΔΕΛΑΣΑΛ"

ΠΕΥΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
T.Θ.06–57010
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ
ΤΗΛ. 2310 633 333
FAX. 2310 675 021

elementary@delasalle.gr

Που θα μας βρείτε

Η εφημερίδα μας

Καριέρα στο «ΔΕΛΑΣΑΛ»

Ημερολόγιο

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός Ε' τάξης

Στην Ε΄τάξη, πέραν της υλοποίησης του εγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, θα εφαρμόσουμε μια σειρά από επιπλέον δραστηριότητες και μεθόδους διδασκαλίας με στόχο τον εμπλουτισμό της διδασκόμενης ύλης, την καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών/τριών και την επίτευξη επιπλέον γνωστικών στόχων. Ακόμη οι τάξεις της Ε΄τάξης είναι εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες γεγονός που θα συμβάλει ενισχυτικά και με ποικίλους τρόπους στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία και προσέγγιση όλων των μαθημάτων.

Πιο αναλυτικά:
Η ύλη της Γλώσσας βασίζεται στην επανάληψη όλων των γραμματικών φαινομένων που διδάχτηκαν οι μαθητές στις προηγούμενες τάξεις του Δημοτικού, ώστε να κατακτήσουν και να κατανοήσουν πλήρως τη γραμματική και να είναι σε θέση να μπορούν να εμβαθύνουν περαιτέρω και επιλεκτικά στα γραμματικά φαινόμενα που θα συναντούν στην Στ’ τάξη. Επιπλέον, παράλληλα με τη γραμματική, οι μαθητές διδάσκονται και μια σειρά από βασικές γνώσεις του Συντακτικού, έτσι ώστε να έχουν ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό υπόβαθρο στη γλώσσα. Αυτή η παράλληλη διδασκαλία της Γραμματικής και του Συντακτικού θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση και λειτουργεί ενισχυτικά στους μαθητές μας κατά τη διάρκεια επίτευξης των υπόλοιπων γνωστικών στόχων στη γλώσσα (Σκέφτομαι και Γράφω, Ορθογραφία, Εμπλουτισμό του Λεξιλογίου που χρησιμοποιούν στον προφορικό και στο γραπτό λόγο).

Ειδικότερα, για την εξάσκηση των μαθητών στο γραπτό λόγο (Σκέφτομαι και Γράφω), προσπαθούμε με ποικιλία ασκήσεων να κατανοήσουν οι μαθητές τη δομή της παραγράφου και, αξιοποιώντας και τις υπόλοιπες ικανότητες τους στη γλώσσα (ορθογραφία, λεξιλόγιο, συντακτικό και γραμματική), επιδιώκουμε να οι μαθητές μας να γράφουν σε τακτά χρονικά διαστήματα μικρά και μεγάλα κείμενα τα οποία στη συνέχεια συζητάμε, σχολιάζουμε και διορθώνουμε όλοι μαζί στην τάξη.
Για την επίτευξη όλων αυτών των στόχων υπάρχουν βοηθητικές εκδόσεις: Το Σπιράλ Γραμματικής με ασκήσεις γραμματικής, το Σπιράλ Συντακτικού με ασκήσεις συντακτικού, το Σπιράλ Ορθογραφίας με ασκήσεις ορθογραφίας και, τέλος, το Σπιράλ Συντακτικού το οποίο περιέχει τη θεωρία του συντακτικού γραμμένη πολύ απλά για μαθητές Δημοτικού μαζί με ασκήσεις.

Η ύλη των Μαθηματικών στην Ε΄ Δημοτικού στοχεύει στο να προετοιμάζει τους μαθητές για την ΣΤ’ Τάξη αλλά και για την Α΄ Γυμνασίου. Συγκεκριμένα, γίνεται επανάληψη στους αριθμούς μέχρι το 1.000.000, στην αξία θέσης ψηφίου σε μεγάλους αριθμούς, στην επίλυση προβλημάτων με μεγάλους αριθμούς, ενώ, για πρώτη φορά, στην Ε΄ Δημοτικού οι μαθητές μαθαίνουν τους δεκαδικούς αριθμούς, έρχονται σε επαφή με γεωμετρικά σχήματα και την έννοια της περιμέτρου, μελετούν τις μονάδες μέτρησης του μήκους, του χρόνου και της επιφάνειας, μαθαίνουν να βρίσκουν το Ε.Κ.Π., να διαχωρίζουν τα τρίγωνα ως προς τις γωνίες τους και, τέλος, να διαχειρίζονται και να αξιολογούν τις πληροφορίες σε ένα πρόβλημα.

Επιπλέον, θεωρώντας ότι οι δραστηριότητες και οι ασκήσεις των σχολικών εγχειριδίων δεν είναι επαρκείς και δεν ανταποκρίνονται τόσο στο επίπεδο των μαθητών μας όσο και στους επιπλέον στόχους που θέτουμε για αυτούς, συνθέσαμε ένα βοήθημα Μαθηματικών με επιπλέον ασκήσεις και προβλήματα, το οποίο θεωρούμε ότι συμβάλλει στην καλύτερη και πολύπλευρη εμπέδωση της ύλης.
Όσον αφορά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της σχολικης χρονιάς αυτές γίνονται πάντα με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως είναι ο συνδυασμός τους με τη διδασκόμενη ύλη της τάξης (π.χ. επισκέψεις σε βυζαντινά μνημεία της πόλης στην Ε’ τάξη για το μάθημα της Ιστορίας), με την εκπόνηση κάποιου προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Αγωγής Υγείας που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και η αξιολόγηση της δυνατότητας που προσφέρουν οι χώροι που επισκεπτόμαστε ώστε οι μαθητές να μην απλά παθητικοί δέκτες κάποιων εκθεμάτων αλλά μέσα από δραστηριότητες να συμμετέχουν ενεργά.

Διαγωνισμός Αγγλικών '24

10ος Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στα Αγγλικά για την Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού- Διαβάστε περισσότερα


- Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

11ος Διαγωνισμός Ορθογραφίας

«Γυρίζω την Ελλάδα με ένα γράμμα»

- Διαβάστε περισσότερα

«Καγκουρό» 2024


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΗΜΑ ΓΛΩΣΣΩΝ


Το ξενόγλωσσο τμήμα του Κολεγίου μας βραβεύτηκε με το
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΗΜΑ ΓΛΩΣΣΩΝ
2005 και 2007

ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ SID 2023